Vermogens Monitor 2018

financiële vitaliteit

Over de Vermogensmonitor

Welke rol speelt vermogen in uw geluk? Die vraag werd door bijna 500 respondenten beantwoord in de Vermogensmonitor. Het grootschalige onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van ABN AMRO MeesPierson. Dit jaar stond financiële vitaliteit centraal. Want maakt geld wel gelukkig? En schenkt u het vermogen aan uw kinderen of toch aan een goed doel? U leest er alles over in de Vermogensmonitor.

Work & Lifestyle

Geld kan het leven een stuk makkelijker maken, maar ook moeilijker. Vermogen brengt namelijk een verantwoordelijkheid met zich mee en dat kan stress opleveren. Om te begrijpen welke factoren de meeste impact hebben, onderzochten we de persoonlijke financiële vitaliteit van vermogenden.

Family & Friends

Een fijn en groot sociaal netwerk levert een belangrijke bijdrage aan je vitaliteit. Toch roept het ook nieuwe vragen op. Wat is het onderscheid tussen een zakelijke netwerk en vrienden? En hoe speelt familie een rol in het vermogen? We gaan in op nalatenschap, schenkingen, familiebedrijven en het bewustzijn van de volgende generatie.

Caring & Sharing

Veel vermogenden voelen de behoefte zich in te zetten voor de samenleving. De een steunt een goed doel terwijl de ander een eigen stichting opricht. Maar hoe weet u of u ook echt verschil maakt? En blijft u in de anonimiteit of treedt u naar buiten om de impact van je steun te vergroten? Een ding is zeker: financiële vitaliteit gaat verder dan uw eigen kring.