Caring & Sharing
Hoe draagt u bij aan een

Betere wereld?

Een derde van de vermogenden voelt het als een plicht om hun steentje bij te dragen aan de totstandkoming van een betere wereld, zo blijkt uit de Vermogensmonitor 2018. Oudere generaties kiezen meestal voor een ­schenking aan een goed doel, terwijl jongeren vaak ook hun kennis, tijd en net­werk inzetten om impact te realiseren.

Wat past het beste bij u? Maartje van Aardenne-Vooijs, Specialist Filantropie bij ABN AMRO MeesPierson, zet de ­voornaamste manieren om maatschappelijk het verschil te maken op een rij.

1. Doneren

‘Geld schenken aan een goed doel is een snelle en effectieve manier van filantropie. Ouderen hebben in hun testament of nalatenschap vaak een of meerdere charitatieve instellingen opgenomen. ­Drie van de vier vermogenden gaf bovendien in 2017 aan een goed doel. Met een donatie kan je echt het verschil maken. Wel ervaren we dat onze klanten het soms lastig vinden om een goed doel te vinden waarmee ze maximaal impact kunnen creëren. De beweging Effective Altruism kan dan uitkomst bieden. Hierin zijn filantropen van over de hele wereld met elkaar verbonden. Zij onderzoeken onder andere hoe met een gift het optimale resultaat te bereiken is, bij welke goede doelen een gedoneerde euro het grootste verschil maakt en welke goede doelen een bewezen, succesvolle aanpak hebben. Inmiddels bestaan er lijsten van effectieve goede doelen (bijvoorbeeld via GiveWell) die online eenvoudig te raadplegen zijn. Wij helpen mensen in hun zoektocht om op de meest effectieve manier hun vermogen goed in te zetten.’

2. Lenen aan een goed doel

‘Geld lenen aan een goed doel is ook een manier om verschil te maken. Er zijn organisaties als Oikocredit, die met dat geld microkredieten uitgeven. Met een microkrediet kan een naaister in India bijvoorbeeld haar eigen atelier opzetten. Of een kleine ondernemer in Zuid-Afrika kan zijn eigen bedrijfje ermee starten. Het verstrekken van microkrediet gaat uit van de gedachte dat de relatie met de ontvanger van het geld gelijkwaardiger is ­dan bij een donatie, ook omdat de lening in principe wordt terugbetaald. Je investering kan daardoor opnieuw geïnvesteerd worden via andere microkredieten. Microkrediet blijkt in de praktijk vaak beter te werken in stedelijke gebieden, aangezien de infra­structuur en markt­kansen daar groter zijn.’

3. Crowdfunding

‘Crowdfunding bestaat in allerlei vormen en maten: van een grootschalig initiatief om de oceanen schoon te maken tot het inzamelen van geld voor de renovatie van de lokale kerktoren. Als het publiek het crowdfunding initiatief ziet zitten, dan zorgt dit voor naamsbekendheid en komt er geld binnen. Als men een initiatief juist niet ziet zitten, dan lukt het waarschijnlijk ook niet om genoeg funding op te halen. Daar ligt tevens het struikelblok van deze manier van impact realiseren. Je kunt veel tijd en energie in een project steken, maar succes is geen vanzelfsprekendheid. Hippe, vernieuwende ideeën of producten zijn erg populair om met crowdfunding te financieren. Het aanbieden van diensten is vaak minder geschikt voor crowdfunding.’

Jongeren willen goed doen voor de maatschappij door hun kennis, tijd en netwerk in te zetten

4. Giving circles

‘Naast crowdfunding is ook het opzetten van een giving circle een manier om samen goed te doen. Een giving circle bestaat uit gelijkgestemde mensen die hun geld bundelen, om gezamenlijk aan goede doelen te geven die aansluiten bij de missie van de betreffende giving circle. Door samen op te trekken, vergroten ze de impact van hun individuele giften. Wij zien dat mensen die zich verenigen in een giving circle vaak een hoge mate van betrokkenheid bij het goede doel hebben. Wel is het goed om te realiseren dat het oprichten en beheer van een giving circle tijd en energie kost.’

5. Lokaal fonds

‘Een lokaal fonds is een zelfstandige stichting of organisatie die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de eigen omgeving te verbeteren. Projecten van een lokaal fonds variëren: van kunst en cultuur, zorg en welzijn, natuur en milieu tot sport en educatie. De betrokkenheid bij lokale fondsen is groot. Het uitgangspunt is te kijken naar behoeften die er lokaal zijn. Dat verschilt per gemeenschap. Op Texel zullen de lokale behoeften en projecten anders zijn dan in een stad als Rotterdam. Voor de oprichting van een lokaal fonds is het belangrijk om verbinding te zoeken met de (sociale) partners in de regio, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Daarnaast moeten de lokale behoeften en mogelijkheden goed in kaart zijn gebracht en er voldoende medestanders zijn die wellicht ook financieel willen bijdragen aan de initiatieven.’

Uit de praktijk blijkt dat investeerders in sociale ondernemingen veel betrokkenheid bij de onderneming tonen

6. Investeren in sociale ondernemingen

‘De belangrijkste drijfveer om in een onderneming te investeren is vaak geld verdienen. Voor investeerders in sociale ondernemingen is dat van ondergeschikt belang. Zij willen sociale en maatschappelijke waarde creëren.

Een mooi voorbeeld is restaurant Freud, dat mensen met een psychiatrische aandoening aan het werk helpt. De investeerders die dit restaurant mogelijk maken, creëren ook maatschappelijk rendement. Uit de praktijk blijkt dat investeerders in sociale ondernemingen veel betrokkenheid bij de onderneming tonen. Geregeld worden ze op meer vlakken een partner, bijvoorbeeld door hun kennis, netwerk en tijd ter beschikking te stellen. Investeren in sociale ondernemingen is echter niet zonder risico, want niet elk bedrijf blijkt levensvatbaar.’

7. Bewust consumeren

‘U staat er misschien niet elk moment bij stil, maar met uw dagelijkse keuzes kunt u ook impact creëren. Dat hoeft niet veel tijd of geld te kosten. Door bewust te consumeren kan iedereen een verschil maken: welk product koop ik wel en welke niet? Gebruik ik fair trade-producten? Draag ik geen kleding die gemaakt is door onderbetaalde krachten in een ontwikkelingsland? Op zoveel punten is als consument maatschappelijk het verschil te maken. Bewust consumeren is een krachtig middel, maar wel een proces van de lange adem. Voor een betere wereld is het belangrijk dat consumenten kiezen voor dierenwelzijn, mensenrechten en het milieu.’

Maartje van Aardenne-vooijs

Maartje van Aardenne-Vooijs is Specialist Filantropie bij ABN AMRO MeesPierson. Ze adviseert mensen bij hun donaties en het selecteren van goede doelen. Ook helpt zij bij het oprichten en professionaliseren van stichtingen.

Online
maartje.van.aardenne@nl.abnamro.com