Work & Lifestyle
Preventie en tech toekomst van zorg

Dokter bits & bytes

Uit de Vermogensmonitor 2018 blijkt dat 88% van de ondervraagden hun levensgeluk grotendeels ontleent aan een goede gezondheid. Dat betekent overigens niet dat ze massaal hierin investeren. Minder dan 10% van de vermogenden geeft hier veel geld aan uit. Volgens Bart Malenstein, CEO van Bergman Clinics, is er wel sprake van groei in onverzekerde zorg. We vroegen hem naar zijn visie op de gezondheidszorg van de toekomst en de rol die particuliere onverzekerde zorg hierin kan spelen.

De laatste jaren is een aantal trends waarneembaar in de onverzekerde zorg, vertelt Bart Malenstein. ‘Er is sprake van groei in drie gebieden: plastische chirurgie, refractie­chirurgie (het herstellen van zichtafwijkingen door bijvoorbeeld laserbehandelingen, red.) en (cosmetische) tandheelkunde. Daarnaast vinden ook vaker preventieve controles plaats, al gebeurt dit nog niet op grote schaal. De bekendste preventieve check is de zogeheten pre-scan, een momentopname waarin je een MRI laat maken.’

Van curatief naar preventief

Malenstein geeft aan dat Nederlanders over het algemeen vrij passief zijn als het gaat om hun gezondheid. ‘Geld besteden aan de eigen gezondheid is geen gemeengoed. Mensen gaan er over het algemeen van uit dat zorg gratis is, omdat ze verzekerd zijn. Dat betekent ook dat mensen minder geneigd zijn om te investeren in preventieve zorg.’ Voor vermogenden is toegang tot bijvoorbeeld pre-scans of DNA-onderzoek eenvoudiger haalbaar dan voor niet-vermogenden. Ongeveer 7% van de respondenten geeft in de Vermogensmonitor 2018 aan gebruik te maken van preventieve zorg.

Geld besteden aan gezondheid is geen gemeengoed

Volgens Malenstein is preventie wel de richting waarin de gezondheidszorg zich beweegt en waar op lange termijn veel winst op allerlei vlakken te behalen valt. ‘Initieel zijn de kosten voor preventieve zorg misschien hoog. Maar eigenlijk vindt vooral een verschuiving plaats. Kosten die je maakt voor een behandeling van een aandoening schuiven naar voren om diezelfde aandoening juist te voorkomen, waardoor de kosten op langere termijn afvlakken. Het zou een antwoord kunnen zijn op de alsmaar stijgende zorgkosten.’

Een diagnose vaststellen zonder tussenkomst van een specialist, dat is haalbaar

Diagnose door een algoritme

Een andere manier om zorgkosten te drukken is van meer technische aard en bevindt zich op het vlak van e-health-oplossingen. Het potentieel daarvan is volgens Malenstein nog onvoldoende benut. En dus vatte hij de koe bij de hoorns en begon QuoMD, een startup in datagedreven patiëntprofilering en -diagnostiek. Een toekomstig parade­paardje, dat de toekomstige zorgprocessen op de schop gaat gooien, als het aan de ambitieuze Malenstein ligt. ‘We zijn bezig een platform te bouwen waar digitaal diagnoses en indicaties vastgesteld kunnen worden op basis van patiëntrisicoprofielen en predictie­modellen. Het uiteindelijke doel is om – dankzij slimme algoritmen – de gestandaardi­seerde diagnostische stappen te kwantificeren om te komen tot een objectieve diagnose en voorspelling van het meest passende vervolgtraject. Zonder hulp van medisch specialisten. Op dit moment komt nog te vaak voor dat mensen voor niets bij een medisch specialist komen, na een doorverwijzing. Ons systeem moet dat soort onnodige bezoeken eruit halen en de administratieve rompslomp in de medische zorg drastisch verminderen, waardoor er meer tijd en aandacht komt voor kwalitatieve zorg.’

Tech voor transparantie

Een van de grote voordelen van de opkomst van technische zorginnovaties is dat patiënten meer betrokken raken bij hun medische zorg, vindt Malenstein. ‘Mensen krijgen steeds meer informatie en dus handvatten om zelf de regie te voeren over hun medische zorg. Patiënten kunnen dankzij de opkomst van bijvoorbeeld vergelijkingsplatformen veel makkelijker een aanbieder kiezen op basis van effectiviteit, prijs, veiligheid en service. En door slimme algoritmen worden zaken als diagnostiek steeds objectiever.’

Het wordt gezien als ongepast om geld te verdienen aan zorg

Malenstein is ervan overtuigd dat ondernemers een systeem­verandering in de zorg teweeg kunnen brengen. Maar daarvoor is nog wel een omslag nodig: ‘Zorgondernemers hebben vaak een slechte naam. Het wordt gezien als ongepast om geld te verdienen aan zorg. Dat hangt ook samen met ons beeld dat zorg gratis moet zijn. Ik geloof er echter in dat zorgondernemers voor een broodnodige disruptie kunnen zorgen, waardoor zorg in Nederland niet alleen beter en goedkoper, maar vooral ook transparanter wordt.’

Bart Malenstein

Bart Malenstein is grootaandeelhouder en CEO van Bergman Clinics, een keten van privéklinieken. Onder zijn leiding groeide Bergman Clinics uit tot het grootste netwerk van focusklinieken in Nederland. De keten ontvangt inmiddels meer dan 85.000  cliënten per jaar en levert zowel verzekerde als onverzekerde planbare medische zorg.