Caring & Sharing
filantropie volgens amref flying doctors

Bewust bijdragen verbetert levens

Persoonlijke onbaatzuchtigheid en een intrinsieke motivatie om goed te willen doen. Van oudsher redenen voor filantropie? Of een trend die de afgelopen jaren heeft ingezet? Uit de Vermogensmonitor 2018 blijkt dat 10% van de vermogenden meer is gaan schenken ten opzichte van 2017.

Geven aan zorg, natuur en omgeving en ontwikkelingshulp is het populairst. En maar liefst de helft van de ondervraagden ziet het als de manier om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Maar donateurs vinden het ook steeds vaker belangrijk om onderdeel van een bijzonder verhaal te zijn en dit te kunnen delen. Ook Cécile Kam van Amref Flying Doctors bevestigt dit. Als relatiemanager Bijzondere Giften onderhoudt zij nauw contact met donateurs die grote giften doen aan de ngo.

Veertigplussers willen actiever betrokken zijn bij hun gift

Invloed van euro’s

Ngo’s bestaan bij de gratie van gulle gevers. Met een groeiende behoefte aan zingeving tellen hun wensen en beweeg­redenen dus steeds zwaarder mee, ook bij de inhoudelijke invulling van hulprogramma’s. Impact creëren, dat is waar het voor veel mensen om draait. Maar ze willen ook graag de invloed van hun euro’s met eigen ogen zien. Cécile Kam vertelt: ‘Regelmatig bezoeken we projecten die Amref opgezet heeft. Onlangs nog ging ik op reis naar Afrika met een donerend echtpaar. Zij konden zo precies zien welke impact hun donatie heeft op de lokale bevolking. Voor hen was dit verreweg de meest inspirerende reis die ze ooit gemaakt hadden. Ze waren erg onder de indruk van de werkwijze van Amref Flying Doctors.’

Geven in stilte

Het merendeel van de vermogenden geeft geen ruchtbaarheid aan zijn donatie. Uit de recente Vermogensmonitor blijkt dat maar liefst 73% van de ondervraagden anoniem doneert. Maar sommige mensen treden ermee naar buiten. Ze zijn zo betrokken dat ze niet anders kunnen. Kam geeft hiervan een mooi voorbeeld: ‘Een van de filantropen die doneert aan Amref, was anesthesioloog van beroep. Hij zag de gevolgen van een meisjesbesnijdenis op zijn eigen operatietafel. Dat raakte hem dusdanig dat hij voelde dat hij iets moest doen. En dus zocht hij naar een organisatie die bezig is dit probleem structureel aan te pakken. Niet alleen leverde hij een financiële bijdrage. Ook vertelt hij via diverse mediakanalen over de medische complicaties van de vreselijke besnijdenissen. Zo helpt hij ons belangrijke verhalen te vertellen vanuit een persoonlijke overtuiging.’ Naast dit ­­specifieke voorbeeld van deze particuliere donateur zijn er ook andere manieren om onderdeel uit te maken van het werk van Amref Flying Doctors. ‘Zo verbinden grote bedrijven graag hun naam aan ons. Zij brengen op hun beurt verhalen naar buiten over verschillende projecten waaraan zij verbonden zijn. Anderen vinden het genoeg als we hun naam in het jaaroverzicht opnemen. En weer anderen geven er liever geen ruchtbaarheid aan.’

Andere vormen van betrokkenheid

Donateurs verschillen dus, als het gaat over het wel of niet communiceren over hun donatie. Maar ook tussen generaties denkt Kam verschillen te zien. ‘Ik heb het idee dat veertigplussers actiever betrokken willen zijn bij hun gift in vergelijking met oudere generaties. Ik denk dat dit ook te maken heeft met de tijd waarin we leven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bijvoorbeeld is vandaag de dag al lang niet meer zomaar iets dat je er even bij doet. Vaak maakt het een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Maar niet alleen bedrijven zijn bezig bewust goed te doen. Denk ook aan de vele sportieve evenementen die vanuit allerlei goede doelen zijn ingegeven en omarmd worden door de massa. Amref Flying Doctors organiseert in Tanzania bijvoorbeeld fietstochten rond de Kilimanjaro waarbij deelnemers Amref-projecten bezoeken. En natuurlijk zijn er bekende voorbeelden als Alpe d’HuZes en Swim to Fight Cancer. Deze activiteiten halen gezamenlijk vaak miljoenen euro’s op. Die betrokkenheid is voor mij een duidelijk teken van de tijdsgeest. Voor ons een logische reden om ons meer op de jongere generatie te gaan richten. Zij zijn daar van nature meer en bewuster mee bezig omdat de maatschappij daar – via diverse media – nadrukkelijker om vraagt.’

Ervaring en kennis inzetten

Amref Flying Doctors zoekt volop naar nieuwe manieren waarop mensen een bijdrage kunnen leveren. Kam geeft een voorbeeld: ‘We zijn aan het onderzoeken hoe we de betrokkenheid die je bijvoorbeeld ziet bij ondernemers, verder kunnen benutten. Zo bekijken we de mogelijkheden om donateurs op basis van kennis en ervaring te koppelen aan projecten. Dan dragen ze niet alleen euro’s bij, maar maken ze ook op een andere manier het verschil. Dat voelt voor hen goed en past bij onze visie, waarin we de nadruk leggen op structurele oplossingen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven op het Afrikaanse continent.’

We bekijken hoe we de kennis en ervaring van donateurs kunnen benutten

Cécile Kam

Cécile Kam is relatiemanager Bijzondere Giften bij Amref Flying Doctors. In die hoedanigheid begeleidt zij particulieren, ondernemers en bedrijven die een grote gift willen doen aan de ngo. Als vast contactpersoon voor donateurs bespreekt ze hun wensen en adviseert ze over de donatie en de impact ervan.