Family & Friends
Vijf generaties bedrijfsoverdracht

Meebewegen en dan loslaten

Slechts één op de zes vermogende ondernemers maakt zich zorgen om de continuïteit van hun onderneming. 36% verwacht het bedrijf te zijner tijd over te dragen. In 19% van de gevallen zijn het de kinderen die het bedrijf voortzetten.

Hoe gaat die bedrijfsoverdracht in zijn werk? En waaraan moet je zoal denken als het bedrijf over gaat op de volgende generatie? Vragen waarover Peter Vroling zich de komende jaren gaat buigen, als hij het familiebedrijf van hemzelf en zijn broer Dick overdraagt op zijn kinderen.

In amper een seconde heeft Peter Vroling, mede-eigenaar van het technisch installatiebedrijf Vroling in het Noord-Hollandse Hem, zijn antwoord klaar. ‘Nee, zorgen over het voortbestaan van de onderneming heb ik nooit gehad,’ zegt hij. ‘Mijn oudste zoon Rick (20) gaf al heel vroeg aan de zaak over te willen nemen. En ook mijn jongste zoon Thijs (18) riep een paar jaar geleden al dat hij in de zaak wil. Mijn dochter Myra (16) heeft ook interesse, maar zij is nog wat jong om een definitieve keuze te maken. Het enthousiasme dat mijn zoons hebben, is zó mooi om te zien. Ze willen dit écht zelf.’

Vijfde generatie

Samen met zijn broer Dick runt Peter Vroling het succesvolle familiebedrijf met 35 vaste en ongeveer 10 flexibele krachten. De onderneming is 147 jaar geleden opgericht door overgrootvader Rembertus en sindsdien is Vroling Installatietechniek altijd in de familie gebleven. Zelf namen de broers de zaak in 1990 over van hun moeder Afra, die de scepter zwaaide nadat haar man Theo, de vader van Peter en Dick, begin jaren zeventig op veel te jonge leeftijd overleed. Aan het einde van dit jaar willen ze beginnen met het bedrijf over te dragen aan de vijfde generatie: Rick, Thijs en misschien ook Myra. Ze verwachten Dick binnen enkele jaren uit te kunnen kopen. Zodra dat gedeelte van de overdracht is voltooid, volgt Peter. Het streven daarvoor is medio 2023.

Het enthousiasme van mijn zoons voor de zaak is zó mooi

Ingewikkeld en langdurig

‘Toen Dick en ik het bedrijf van onze moeder overnamen, zat er weinig kapitaal in de zaak. We installeerden alleen verwarmingen. Dat maakte de overname betrekkelijk eenvoudig. Nu is dat anders. Door de jaren heen hebben we het installatiewerk sterk uitgebreid en zijn we enorm gegroeid. We installeerden bijvoorbeeld al meer dan 800 winkels van Action in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. En ook Kuin, een grote aannemer in onze omgeving, was tijdens de crisis heel belangrijk voor ons. Zo werden we succesvol. Met dat succes komt ook kapitaal. En dat maakt de bedrijfsoverdracht wat ingewikkeld. Het duurt misschien langer. Ik heb nog niet goed voor ogen waar we tegenaan gaan lopen. Met de bank zijn we nu aan het kijken hoe we dit vorm gaan geven. De overdracht gaat geleidelijk, omdat we niet te veel schulden willen meegeven of te veel belasting willen betalen. En het is extra gecompliceerd dat we nog niet weten of we het bedrijf aan twee of aan drie kinderen overdragen. Stel, Myra wil niet in het bedrijf. Dat is heel goed mogelijk en dat is ook geen enkel probleem. Maar dan moet zij wel een eerlijke, financiële tegemoetkoming krijgen.’

Vrij laten

Peter Vroling is niet van plan om bij de bedrijfsoverdracht vast te leggen wat zijn kinderen wel of niet mogen doen met de zaak. ‘Ik ga ze geen opdrachten opleggen. Als je een bedrijf volledig naar je hand wil zetten, moet je sommige dingen veranderen. Dat is zelfs noodzakelijk. Je moet ook zelf tegen problemen oplopen en ze vervolgens oplossen. Dan leer je het beste en het snelste. Zo is het ­bij mijn broer en mij ook gegaan. En als het bedrijf eenmaal is overgedragen, ga ik mezelf zeker niet opdringen. Rick en Thijs doen het op hún manier, daar laat ik ze helemaal vrij in. Maar als ze vragen hebben, kunnen ze natuurlijk bij me terecht. Ik zal altijd voor ze klaarstaan.’

Ik heb nog niet goed voor ogen waar we tegenaan gaan lopen

Peter Vroling

Peter Vroling is mede-eigenaar van Vroling B.V. in Hem. Het familiebedrijf installeert elektro-, gas- en water­technische installaties voor woningbouw en utiliteit. Vroling B.V. verzorgt nieuwbouw- en renovatieprojecten en voorziet in het onderhoud van de installaties.

Bedrijf overdragen? Deze tips helpen!

Een soepele bedrijfsoverdracht helpt uw opvolger én uzelf. Daarom 5 tips die het proces helpen stroomlijnen.

 

Tip 1

Begin op tijd met bedrijfsoverdracht. Het is belangrijk om de voorbereidingen voor de bedrijfsoverdracht op tijd te starten. Voor bepaalde fiscale maatregelen geldt namelijk een termijn van drie of vijf jaar. Kijk ook goed naar uw bedrijfsstructuur. Met een flexibele ­bedrijfsstructuur zijn bedrijfsonderdelen (zoals de onderneming, het bedrijfspand, de pensioenverplichting) makkelijk los te koppelen, zodat alle opties open zijn voor het moment van overdracht. Ook is tijd nodig om de balans op te maken en een opvolger te zoeken. Ga tevens in een zo vroeg mogelijk stadium met de juiste adviseurs om de tafel.

Tip 2

Denk goed na over de toekomst. Veel ondernemers vergeten om goed na te denken over hun eigen (financiële) toekomst en de rol die ze (eventueel) willen spelen nadat ze het bedrijf hebben losgelaten. Ook de toekomst van het bedrijf is relevant. Om te profiteren van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) moet uw opvolger onder andere het bedrijf minimaal vijf jaar helemaal voortzetten en vijf jaar lang alle aandelen houden.

Tip 3

Zet de opvolgers op de loonlijst. Bij de bedrijfsoverdracht moet vaak ­inkomstenbelasting worden betaald. Bij zowel schenken als vererven van de onderneming is die heffing onder bepaalde voorwaarden zoveel mogelijk door te schuiven naar de opvolger. De opvolger betaalt de heffing dan bijvoorbeeld pas op het moment dat hij de bedrijfsaandelen overdraagt. Om gebruik te maken van de doorschuifregeling bij ­schenking, moet de opvolger eerst minimaal 36 maanden op de loonlijst staan.

Tip 4

Zorg voor een goede bedrijfsstructuur. Het is slim om te kijken of onderdelen van het vermogen kunnen worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Het vastgoed is een mooi voorbeeld. Als de onderneming het ­vastgoed zelf gebruikt of verhuurt aan de opvolger, kan er sprake zijn van onder­nemingsvermogen (op voorwaarde van de juiste bedrijfsstructuur). Een expert kan ­helpen bij het opzetten van een goede ­bedrijfsstructuur.

Tip 5

Regel het papierwerk. Nadenken is één, het op de juiste manier op papier zetten is twee. Als bijvoorbeeld het testament, huwelijkse voorwaarden en/of bedrijfsstatuten niet aansluiten op de gewenste bedrijfsoverdracht, dan kan dit ­vervelende gevolgen hebben. Een tijdige check doen en eventueel aanpassingen ­doorvoeren, voorkomt narigheid.

Gorden Doull

Gordon Doull is als Estate Planner verbonden aan het Kenniscentrum ABN AMRO MeesPierson. Zijn specialismen zijn bedrijfsopvolging, familierecht en internationaal erfrecht.

Online
gordon.doull@nl.abnamro.com