De Vermogensmonitor 2018
De Vermogensmonitor 2018

Onderzoeksresultaten

ABN AMRO MeesPierson brengt jaarlijks in beeld wat er leeft onder vermogende Nederlanders. In de Vermogensmonitor, een grootschalig onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, zijn bijna 500 vermogende Nederlanders bevraagd. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek dit jaar is
financiële vitaliteit.

Volgens ABN AMRO MeesPierson is financiële vitaliteit het opbouwen en behouden van vermogen, zodat u het naar wens kunt inzetten. Het gaat over de vraag of en hoe geld u persoonlijk gelukkig maakt. Wilt u het bijvoorbeeld (gedeeltelijk) schenken aan een volgende generatie of inzetten voor een maatschappelijk doel? En hoe zit het met bedrijfsoverdracht? In de Vermogensmonitor 2018 leest u welke antwoorden vermogend Nederland geeft op deze en andere vragen.